Phát huy dân chủ trong Đảng, thực thi dân chủ trong xã hội

Ý kiến trao đổi của đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TƯ về phát huy dân chủ trong Đảng; phân tích những tồn tại, yếu kém trong lối sống, phẩm chất đạo đức của một số cán bộ, Đảng viên, từ đó đưa ra phương hướng để chỉnh đốn việc thực hiện nguyê...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!