Sau chuyến đi thị sát hai dự án bauxite Tân Rai và Nhân Cơ: an toàn hồ chứa là điều kiện tiên quyết

Giới thiệu những ý kiến trao đổi của ông Nghiêm Vũ Khải - Phó Chủ nhiệm Ủy ban DH, CN & MT của Quốc hội xung quanh vấn đề an toàn đối với dự án khai thác bauxite Tân Rai và Nhân Cơ, đồng thời nhấn mạnh việc bảo đảm an toàn cho hồ chứa bùn đỏ là đặc biệt quan trọng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!