Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ hai: Không còn là vấn đề của riêng mỗi nước

Tại hội thảo ngoài vấn đề chủ quyền lãnh hải của mỗi nước, các vấn đề liên quan tới đánh bắt hải sản của ngư dân, cứu hộ, cứu nạn trên biển cũng được quan tâm, qua đó khuyến nghị về mặt chính sách trong xây dựng các cơ chế kiểm soát và giải quyết các xung đột trong khu vực...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thành Luân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!