Các quy định pháp luật về dân chủ ở cơ sở

Sách tập hợp các văn bản pháp luật của nhà nước quy định về dân chủ ở cơ sở, bảo đảm thực hiện về hòa giải, giải quyết tranh chấp ở cơ sở

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2001
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.085 C101q
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn