Nhiều tài liệu quý đang bị mất dần

Việc lưu trữ tài liệu theo cách "đào sâu chôn chặt", phân tán nhiều nơi và không xác định rõ thời gian giải mật đã khiến nhiều tài liệu quý gia của quốc gia dần biến mất. Đó là ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội khi thảo luận về dự án Luật lưu trữ sáng 12-11-2010...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!