Điều chỉnh các cơ chế, chính sách đặc thù

Ngày 16-11-2010, Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thủ đô. Đa số đại biểu đồng tình với sự cần thiết phải ban hành luật, song cũng đề nghị chỉnh lý nhiều nội dung quan trọng: Kiểm soát chặt nhập cư vào Hà Nội và cần có Luật đô thị, vấn đề thu phí, có nhiều cơ chế không nên đưa vào luật......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!