Nhà Văn hóa và những câu chuyện phản văn hóa

Bài phản ánh về việc gắn biển "văn hóa" một cách tràn lan khắp nước và phương thức xây dựng nhà văn hóa lại bằng những phương thức rất phản văn hóa...

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!