Nhớ lại phiên chất vấn đầu tiên của Quốc hội Việt Nam

Về nội dung phiên chất vấn đầu tiên tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa I, được khai mạc vào ngày 23-10-1946 và kết thúc vào ngày 9-11-1946

Lưu vào:
Tác giả chính: Dương, Trung Quốc
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!