Du lịch trên đất nước Triệu Voi

Những tình cảm sâu đậm mà thiên nhiên và con người xứ Triệu Voi để lại cho tác giả sau một chuyến du lịch dọc chiều dài đất nước Lào, một đất nước được gói gọn trong sáu từ: xanh, sạch, sáng, duyên dáng, hấp dẫn và văn minh

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Duy Tân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!