Tiếp thu ý kiến toàn dân, điều chỉnh chính sách đưa đất nước tiến nhanh và bền vững

Nội dung toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị BCHTWĐ lần thứ 14 ĐCSVN của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh ngày 22-12-2010

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!