Đặc điểm con đường phát triển kinh tế-xã hội của các nước ASEAN\

Sách nghiên cứu đặc điểm con đường phát triển của 5 nước thành viên ASEAN ban đầu bao gồm: Thái lan, Malaixia, Inđônêxia, Philippin và Singapo để góp phần lý giải những thành công cũng như thách thức của những nước này trên con đường phát triển kinh tế-xã hội, từ đó rút ra những kinh nghiệm cho Việt...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Đức Thành
Tác giả tập thể: Viện nghiên cưú Đông Nam á
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2001
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.959 Đ113đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn