Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Đề nghị sớm sửa đổi Hiến pháp 1992

Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe và cho ý kiến về báo cáo sơ kết triển khai kế hoạch của QH thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật VN đến 2010, định hướng 2020", trong đó có định hướng nghiên cứu sửa hiến pháp, c...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!