Triết lý về mối quan hệ giữa cái kinh tế và cái xã hội trong phát triển\

Sách lý giải nội hàm của các khái niệm triết lý, cái kinh tế, cái xã hội; phân tích một số lý thuyết và mô hình phát triển trên thế giới từ góc độ triết lý; đưa ra những quan điểm về sự kết hợp hài hòa giữa cái kinh tế và cái xã hội trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Xuân Nam
Tác giả tập thể: Trung tâm KHXH & NV Quốc gia
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2001
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.1 Tr308l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn