1.377 đại biểu tham dự Đại hội Đảng lần thứ XI

Giới thiệu những thông tin về ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung chủ yếu mà Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thảo luận và quyết định đã được cung cấp tại cuộc họp báo quốc tế ngày 10-1 tại Trung tâm báo chí Đại hội XI...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!