Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trương ương Đảng khóa X

Toàn văn Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trương ương Đảng khóa X do đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đọc tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!