Một số vấn đề về hoàn thiện tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước nước CHXHCN Việt Nam

Sách tập hợp các báo cáo khoa học nghiên cứu, phân tích những vấn đề lý luận, thực tiễn về tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước Việt Nam hiện nay; các vấn đề lý luận chung về tổ chức quyền lực Nhà nước, đổi mới hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan tư pháp và chính quyền địa phương...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2001
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.04 M458s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn