Dấu ấn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

Giới thiệu một số dấu ấn của Đại hội XI Đảng cộng sản VN qua đó tạo ra một luồng sinh khí mới, một sức sống mới để đất nước vững bước phát triển trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!