Dấu ấn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

Giới thiệu một số dấu ấn của Đại hội XI Đảng cộng sản VN qua đó tạo ra một luồng sinh khí mới, một sức sống mới để đất nước vững bước phát triển trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00871nab a2200217 a 4500
001 38899
005 20161019045513.0
008 110316|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
245 0 |a Dấu ấn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng 
520 |a Giới thiệu một số dấu ấn của Đại hội XI Đảng cộng sản VN qua đó tạo ra một luồng sinh khí mới, một sức sống mới để đất nước vững bước phát triển trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội 
653 |a Chính trị 
653 |a Đại hội Đảng 
653 |a Đại hội Đảng XI 
653 |a Đảng Cộng sản Việt Nam 
773 |t Quân đội nhân dân  |d 24-1-2011 
901 |a BV2 
902 |a ct 
911 |a Trần Thu Trang  |b 16/03/2011  |d TVL110002483 
942 |c BT 
999 |c 41219  |d 41219