Hà Nội những vấn đề ngôn ngữ văn hóa

Sách gồm những báo cáo khoa học về ngôn ngữ văn hóa Hà Nội; nêu lên mối quan hệ giữa tiếng Hà nội và tiếng Việt; tiếng Hà nội với văn hóa Hà nội và trong bối cảnh Việt Nam hội nhập với thế giới

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Hội ngôn ngữ học Hà nội
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: NXB. Hà Nội, 2001
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 306.44 H100n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn