Trái đất trị giá 4,8 triệu tỷ USD

Theo các nhà khoa học thuộc đại học Califomia (Mỹ) vừa công bố trị giá của trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta, dựa vào công thức đặc biệt tính trên kích cỡ, những yếu tố cấu thành các giá trị vật chất đã định giá cho hành tinh này ở mức 3 triệu bảng Anh (4,8 triệu tỷ USD). Đây là mức giá đắt nhất...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hà Nhi
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Theo các nhà khoa học thuộc đại học Califomia (Mỹ) vừa công bố trị giá của trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta, dựa vào công thức đặc biệt tính trên kích cỡ, những yếu tố cấu thành các giá trị vật chất đã định giá cho hành tinh này ở mức 3 triệu bảng Anh (4,8 triệu tỷ USD). Đây là mức giá đắt nhất trong danh sách những hành tinh được đưa ra khảo sát (cả vũ trụ có khoảng 1.235 hành tình)