Một nông dân sống trên cây hơn 20 năm

Theo thông tin trên Tây An Văn Báo, Trung Quốc, có người đàn ông tên là Du Shi Sheng, một nông dân tỉnh Thiểm Tây đã sống trong một ngôi nhà nhỏ trên cây suốt từ năm 1985 đến nay...Du Shi Sheng dẫn vợ con đi làm thuê tại vùng khác, và họ chỉ trở về ngôi nhà của mình vào mấy tháng mùa hè. Cứ như vậy...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!