Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Nhân dân cách mạng Lào

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Nhân dân cách mạng Lào đã chính thức khai mạc sáng 17-3-2011 tại thủ đô Viêng Chăn với 576 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 191.700 đảng viên trong cả nước dự Đại hội

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!