Nghị quyết về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Toàn văn Nghị quyết về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được kỳ họp thứ 8, QHKXII thông qua ngày 24-11-2010

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!