Hun Sen, nhà lãnh đạo xuất sắc của Campuchia

Bài giới thiệu Thủ tướng Hun Sen của Campuchia, một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc của đất nước chùa tháp và cũng là một trong những nhân vật nổi tiếng thế giới

Lưu vào:
Tác giả chính: Thu Hằng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!