Thủy điện khô kiệt

Về thực trạng khô kiệt các hồ thủy điện lớn, nhỏ trên cả nước, đặc biệt là khu vực Tây Nguyên, Nam bộ đang đẩy nhiều nhà máy thủy điện vào tình cảnh hoạt động cầm chừng, cảnh thiếu điện càng trở nên trầm trọng

Lưu vào:
Tác giả chính: Mai Hà
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!