Trích dẫn APA

(2001). Jack London: Tác phẩm chọn lọc. Hà Nội: Văn hoá - Thông tin.

Chicago Style Citation

Jack London: Tác Phẩm Chọn Lọc. Hà Nội: Văn hoá - Thông tin, 2001.

Trích dẫn MLA

Jack London: Tác Phẩm Chọn Lọc. Hà Nội: Văn hoá - Thông tin, 2001.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.