Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc để kỳ họp thành công

Toàn văn phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XII của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, sáng 21-3-2011

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Phú Trọng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!