Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự: Pháp lệnh đã được UBTVQH9 thông qua ngày 19-05-1994

Với 5 chương, 20 điều, pháp lệnh quy định về bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Công trình quốc phòng và khu quân sự được xác định nhằm phục vụ mục đích phòng thủ, bảo vệ Tổ quốc được Nhà nước quản lý và bảo vệ. Pháp lệnh còn quy định giao Uỷ ban nhân dân các cấp cùng các đơn vị, tổ chức x...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.01 Ph109l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn