Lòng yêu nước trong văn học dân gian Việt Nam\

Sách nghiên cứu tổng quát về lòng yêu nước trong tiến trình lịch sử văn học dân gian Việt Nam; qua đó rút ra những đặc điểm của lòng yêu nước trong văn học dân gian Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Nghĩa Dân
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Hội nhà văn, 2001
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 398.2 L431y
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn