V.Putin - Sự lựa chọn của nước Nga\

Sách phân tích tình hình nước Nga và phác thảo chân dung người lãnh đạo cao nhất nước Nga - V.Putin - trong những năm đầu của thế kỷ 21, cả trong những chuyện công khai lẫn trong những chuyện còn nằm trong vòng bí mật

Lưu vào:
Tác giả chính: Hồng, Thanh Quang
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2001
Phiên bản:Xuất bản lần thứ hai
Chủ đề:
nga
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 947.086 V000p
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn