Các sự cố, tai nạn hạt nhân và sức khỏe con người

Bài giới thiệu về phóng sạ hạt nhân và cách phòng ngừa giữ gìn sức khỏe sau khi phát hiện có đồng vị phóng xạ trong không khí tại Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Mai, Trọng Khoa
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!