Văn hóa sinh thái nhân văn

Sách đề cập đến những khái niệm về môi trường sinh thái-nhân văn; nêu lên bản chất, quy luật tồn tại, vận hành của tự nhiên cùng với những hiện tượng biểu hiện cụ thể của nó và vai trò của con người trong việc vận dụng những quy luật tự nhiên vào thực tiễn đời sống...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá - Thông tin, 2001
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 304.2 V115h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn