Tha hóa quyền lực

Bài báo đề cập đến tình trạng tha hóa của những người có quyền lực, hành xử bất chấp đạo lý và pháp luật nhưng chưa được xử lý đến nơi đến chốn, đã làm tổn hại đến tính nghiêm minh của pháp luật, qua đó dung dưỡng cho hiện tượng lạm dụng quyền lực đang xuất hiện ngày càng nhiều trong xã hội...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hữu Nguyên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!