Trích dẫn APA

Hữu Nguyên. Tha hóa quyền lực.

Chicago Style Citation

Hữu Nguyên. Tha Hóa Quyền Lực.

Trích dẫn MLA

Hữu Nguyên. Tha Hóa Quyền Lực.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.