Thần thoại Đông Nam á\

Giới thiệu những truyện thần thoại của các nước Đông Nam á với truyện kể về nguồn gốc vũ trụ, nguồn gốc loài người, hiện tượng tự nhiên và nguồn gốc cây lúa cũng như những cây thuốc quý

Lưu vào:
Tác giả chính: Trương, Sĩ Hùng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá dân tộc, 2001
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 398.209 Th121t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn