Tọa đàm trực tuyến về công tác chuẩn bị bầu cử bảo đảm sự công bằng, bình đẳng trong vận động bầu cử

Ngày 24-4-2011, cổng thông tin điện tử Chính phủ phối hợp với Đài truyền hình VN tại tp.Đà Nẵng tổ chức cuộc tọa đàm với chủ đề Bầu cử - Ngày hội toàn dân. Tham dự có ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch UBTWMTTQVN

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!