Đền thờ các Vua Hùng ở Tây Nguyên

Giới thiệu Đền thờ các Vua Hùng ở Đà Lạt được xây dựng trên đỉnh núi Phượng Hoàng theo nguyên mẫu của đền Hùng Phú Thọ. Đền thờ là nơi bà con các dân tộc ở Tây Nguyên xa xôi có thể đến chiêm bái, thắp nhang, kính cẩn nghiêng mình trước các tiên hiền của dân tộc...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Ngọc Nội
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!