Chủ đầu tư đập Xayaburi qua mặt Ủy hội sông Mekong

Việc chính phủ Lào tiến hành đầu tư xây dựng đập Xayaburi đã gây nhiều phản ứng từ phía người dân và chính phủ các nước lưu vực sông Mêkong, không chỉ ở Thái Lan, Campuchia, Việt Nam và cả ở Lào vì những hậu quả khủng khiếp đối với dân sinh và môi trường nếu dự án được thực hiện...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Minh Quang
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!