Xây dựng đập thủy điện Xayaburi: Đe dọa cuộc sống của 20 triệu dân ĐBSCL

Phân tích những ảnh hưởng to lớn về kinh tế, môi trường trong việc tiến hành xây dựng đập thủy điện Xayaburi đối với các nước thuộc lưu vực sông Mêkong cũng như trực tiếp đối với người dân Lào, trong khi Trung Quốc lại là quốc gia chiếm được nhiều lợi thế nếu Lào tiến hành xây dựng con đập này...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngọc Ước
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!