Xây dựng đập thủy điện Xayaburi và các đập trên dòng chính sông Mêkong: Nên lùi lại 10 năm để đánh giá kỹ hơn

Ngày 18-4-2011, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đã tổ chức tọa đạm "Xayaburi và nguồn nước sông Mekong", trong đó các chuyên gia đã nêu lên những thiệt hại về đất đai, thủy sản đối với những nước thuộc lưu vực sông Mekong, do đó, phải kiên quyết trì hoãn việc xây dựng con...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lan Hoa
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!