Đập trên thượng nguồn Mê Kông ảnh hưởng mũi Cà Mau

Những ý kiến chuyên gia xung quanh việc xây dựng đập trên thượng nguồn Mêkong gây ảnh hưởng trực tiếp việc thay đổi dòng chảy, gây xói lở, bào mòn đất, trong đó Mũi Cà Mau của Việt Nam sẽ bị gặm mòn do các đạp trên thượng nguồn giữ lại phù sa...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!