Xây thủy điện Xayaburi: Lào mất nhiều hơn được

Xung quanh dự án xây dựng thủy điện Xayaburi, theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc VRN cho rằng, việc xây dựng đập này không giải quyết được gì trong vấn đề an ninh năng lượng khu vực Mêkong và đặc biệt Lào sẽ chịu nhiều thiệt hại hơn là lợi ích...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Mỹ Hằng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!