Lỗ hổng lớn trong cho thuê tài chính

Những sai phạm tại Công ty cho thuê tài chính 2 (ALC2) với số lỗ được kiểm toán hơn 3.000 tỷ đồng đang gióng lên hồi chuông báo động về hoạt động của các công ty cho thuê tài chính hiện nay

Lưu vào:
Tác giả chính: Anh Vũ
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!