Hội thảo quốc gia lần II về Biển Đông: Chuyện biển Đông vẫn còn "nhạy cảm"

Tại cuộc hội thảo lần thứ II về biển Đông, nhiều ý kiến đề nghị cần đẩy mạn nghiên cứu, nhất là nghiên cứu cơ sở pháp lý làm luận cứ cho đàm phán về biển đông, tích cực quốc tế hóa; duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác trong khu vực và đặc biệt là đầu tư cho con người...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đoan Trang
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!