Quốc hội khóa XII - Một nhiệm kỳ nhìn lại: Hậu chất vấn là hành động

Những suy ngẫm sau một nhiệm kỳ ĐBQH của Ông Lê Như Tiến về vai trò, trách nhiệm của ĐB trong chất vấn và trả lời chất vấn đang được dư luận xã hội và cử tri quan tâm

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Như Tiến
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!