Tư tưởng Các Mác mãi ngời sáng

Các Mác là người sáng lập hàng đầu chủ nghĩa cộng sản khoa học. Cho đến nay, chưa có học thuyết nào chỉ rõ con đường giải phóng giai cấp, giải phóng con người như chủ nghĩa Mác

Lưu vào:
Tác giả chính: Tô Phương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!