Trích dẫn APA

Tô Phương. Tư tưởng Các Mác mãi ngời sáng.

Chicago Style Citation

Tô Phương. Tư Tưởng Các Mác Mãi Ngời Sáng.

Trích dẫn MLA

Tô Phương. Tư Tưởng Các Mác Mãi Ngời Sáng.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.