Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 18: Đẩy nhanh tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 18 ở Indonesia, từ ngày 7 đến 8-5-2011, các nhà lãnh đạo ASEAN đã thảo luận phương hướng và biện pháp thúc đẩy triển khai lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN trên cả 3 trụ cột chính trị - anh ninh, kinh tế và văn hóa - xã hội; tăng cường quan hệ hợp tác với các đối...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thanh Minh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!