Xây dựng một cộng đồng ASEAN gắn kết

Giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp toàn thể cấp cao ASEAN 18, diễn ra tại Giacacta, Inđônêxia, trong 2 ngày từ 7-8-5-2011

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Tấn Dũng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!