Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc: Tôi vẫn còn nhiều món nợ!

Những trải lòng của ĐBQH Dương Trung Quốc về cái "nghiệp" Đại biểu Quốc hội qua hai nhiệm kỳ cùng những trăn trở về món nợ với cử tri trong nỗi khắc khoải, day dứt

Lưu vào:
Tác giả chính: Thanh Thủy
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!